Se alla

Vapendirektivet

En vapenlagstiftning med rätt fokus: Bekämpa illegala vapen men gör det smidigare för den som vill jaga.

Liberalerna vill:

  • Tuffare tag mot illegala vapen
  • Ta bort orimliga hinder för den som vill lagligt ägna sig åt jakt eller sportskytte
Tuffare tag mot illegala vapen

Liberalerna är oroliga över att allt fler illegala vapen hamnar i orätta händer och vi menar att EU bör fokusera mer på att bekämpa de illegala vapen som finns runt om i unionen och även motverka att fler illegala vapen smugglas in till EU. Detta kräver även att de nationella tullmyndigheterna får bättre kapacitet och ökade resurser.

Ta bort hinder för lagliga vapen

I dagsläget finns det alldeles för många hinder för den som på ett ansvarsfullt och lagligt sätt vill ägna sig åt exempelvis jakt eller sportskytte. Liberalerna motsatte sig många av de skärpningar i EU:s vapenlagar som var aktuella under den gångna mandatperioden och vill förenkla för den som har goda avsikter.

Ladda hem som PDF