Se alla

Vägtrafik

Utsläppen från transporter måste sänkas radikalt. Fordon som drivs av fossila bränslen ska fasas ut. EU-samarbetet är vägen till ett grönt och klimatsmart Europa. 

Liberalerna vill:

  • Säljstopp för fossildrivna bilar till 2030
  • Utforma EU-strategi för en utbyggnad av klimatsmart infrastruktur
  • Kommissionen måste få större möjlighet att sanktionera medlemsstater till förmån för ren luft
  • Autonoma vägtransporter i framtiden
  • Tillåt längre och tyngre lastbilar
Klimatsmarta vägar

Samtliga vägtransporter i EU ska så snart som möjligt vara helt fossilfria. För att nå det målet bör ett säljstopp för fossildrivna bilar till 2030 införas i hela EU. Liberalerna vill också se en EU-strategi för en utbyggnad av klimatsmart infrastruktur längs viktiga europeiska vägar, som till exempel ladd- eller vätgasstationer, för att underlätta även längre resor med klimatsmarta bilar.

Luftkvalitet

Varje år dör i Europa upp emot 400 000 människor i förtid till följd av luftföroreningar. Det kan vi inte tillåta. Att EU:s luftkvalitetsnormer efterlevs i hela EU är avgörande för att minska antalet dödsfall och för att se till så att människor i våra städer har ren luft att andas. Kommissionen måste få större möjligheter att utfärda sanktioner mot de medlemsstater som inte lever upp till dagens luftkvalitetsnormer.

Autonoma vägtransporter

Målet bör vara att EU ska vara den första regionen i världen som möjliggör för helt autonoma vägtransporter med självkörande fordon. Förarlösa tåg finns redan på en del håll. Utvecklingen för bilar har kommit långt och kan innebära stora förändringar för väginfrastruktur och stadsplanering.

Längre och tyngre lastbilar

En ökad användning av längre och tyngre lastbilar har en god potential att minska bränsleförbrukning och bidra till minskad klimatpåverkan inom transportsektorn. Dessutom kan mer gods per lastbil fraktas vilket även ökar effektiviteten. Liberalerna vill se reformerade EU-regler som tillåter längre och tyngre lastbilar i internationell trafik.

Ladda hem som PDF