Se alla

Utrikeshandel

EU och medlemsländerna måste kunna skydda sig mot aggressiv handelspolitik. Stater och bolag med oärliga avsikter ska granskas och tvingas att följa internationella regelverk.

Liberalerna vill:

  • Krafttag mot kinesisk dumpning
  • Strategiska investeringar ska granskas
EU ska leda den fria världen mot bättre handel

Världen behöver mer frihandel och färre murar. Men krafterna runt omkring Europa som vill unionen illa är kanske starkare än någonsin. För att EU ska kunna öppna upp handeln än mer mot resten av världen måste vissa aktörers utnyttjande av den globala marknaden hejdas. Till exempel ställer den tuffa konkurrensen från ett expanderande Kina som fortsätter att växa utan hänsyn till hållbarhet och mänskliga rättigheter krav på Europa att vilja och kunna leda den fria världen mot rimligare handelsvillkor.

Krafttag mot kinesisk dumpning

Kina bedriver en aggressiv handelspolitik som präglas av teknikstöld och strategiska investeringar som sätter många utvecklingsländer i beroendeställning. I strid med gällande handelsregler och med hjälp av statliga subventioner dumpas kinesiska varor på världsmarknaden. EU bör agera tillsammans med andra aktörer för att få Kina att följa de internationella regelverken.

Strategiska investeringar ska granskas

Kina och Ryssland är exempel på länder som investerar strategiskt i Europa, i bland annat hamnar och energiförsörjning. EU och medlemsländerna måste kunna skydda sig mot investeringar från stater och bolag med oärliga intressen. Liberalerna vill därför se ett system för gemensam investeringsgranskning med krav på att bolag från tredje land som investerar i EU tydligt redovisar sin ägarstruktur och avsikt. Kraven får dock aldrig användas för protektionistiska syften.

Ladda hem som PDF