Se alla

Upphovsrätt

En stark och välfungerande upphovsrätt möjliggör kreativt skapande och innovation. Samtidigt måste upphovsrätten utvecklas så att den inte missbrukas som ett protektionistiskt skydd för etablerade affärsmodeller.

Liberalerna vill:

  • EU behöver en modern upphovsrätt
  • Nej till uppladdningsfilter
  • Nej till länkskatt
Modern upphovsrätt för både skapare och användare

Tack vare upphovsrätten kan de som skapar kultur äga sin konst, ta betalt och bestämma över sina verk, över hur de ska spridas och i så fall på vilka villkor. Upphovsrätten måste samtidigt anpassas till den nya tekniken och de ökade möjligheterna till distribution. Samhället måste följa med den digitala utvecklingen och tillvarata lagliga möjligheter med fildelning och annan digital teknik. När tekniken utvecklas förändras också sättet människor tar del av kultur och upplevelser. För att kunna möta dessa förändringar måste upphovsrätten moderniseras och lagstiftningen tillåta nya lagliga möjligheter för att få tillgång till exempelvis digitala filmer och musik.

EU behöver en modern upphovsrätt

En stark och välfungerande upphovsrätt är en central del av äganderätten och möjliggör kreativt skapande och innovation. Samtidigt måste upphovsrätten balanseras mot andra intressen och utvecklas så att den inte missbrukas som ett protektionistiskt skydd för etablerade affärsmodeller. Mycket arbete återstår för att få på plats en modern upphovsrätt som skyddar kreatörers rättigheter samtidigt som den främjar uppkomsten av nya digitala tjänster utan att inkräkta på allmänhetens intressen i en digital värld.

Nej till uppladdningsfilter

I samband med revisionen av EU:s upphovsrättslagstiftning har förslag lagts om att tvinga internetplattformar som YouTube och liknande att införa filter vid uppladdning av material för att undvika att upphovsrätten kränks. I EU:s reviderade upphovsrättsdirektiv är detta känt som “artikel 13”. Ett av de största problemen med denna typ av förslag är att filtren med stor sannolikhet kommer att stoppa uppladdning även av helt lagligt material, exempelvis “memes” som innehåller en upphovsrättsskyddad bild. Liberalerna motsätter sig denna typ av uppladdningsfilter.

Nej till länkskatt

I samband med revisionen av EU:s upphovsrättslagstiftning har förslag presenterats om att införa en rättighet för utgivare att få ersättning när någon länkar till material de har publicerat, vilket även kallas ”länkskatt” (artikel 11 i EU:s reviderade upphovsrättsdirektiv). Liknande system har prövats och misslyckats i Tyskland och Spanien. Liberalerna motsätter sig bestämt att det införs i EU.

Ladda hem som PDF