Se alla

Turkiet

Turkiet har utvecklats i en alltmer auktoritär riktning. Landet är idag världsledande i att fängsla journalister och frihetsberöva invånare som kritiserar presidenten eller regeringen. Under Erdoğans ledning är Turkiet vare sig en demokrati eller en rättsstat, och ett sådant land kan inte bli medlem i unionen.

Liberalerna vill:

  • Avbryt Turkiets process för att ansluta sig till EU
Avbryt Turkiets anslutningsprocess

Den auktoritära utvecklingen i Turkiet har inneburit att utvecklingen kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter snabbt gått långt åt fel håll. Den fortsatta förföljelsen av kurder och inskränkningarna av yttrandefrihet är tydliga exempel på detta. Detta gör att Turkiet står långt ifrån ett EU-medlemskap och av den anledningen anser Liberalerna att förhandlingarna mellan EU och den turkiska regeringen bör avbrytas omedelbart. Om utvecklingen vänder ska dörren återigen kunna öppnas för förhandlingar om ett möjligt medlemskap.

Ladda hem som PDF