Se alla

Polis

Liberalerna vill:

  • Tryggt och säkert Europa
  • Inrätta ett europeiskt FBI
  • Gemensam underrättelsetjänst
Tryggt och säkert Europa

Dagens polissamarbete är alldeles för svagt, det krävs ett större samarbete mellan medlemsländerna för att tackla den grova kriminaliteten inom EU:s gränser. EU skulle må bra av att omvandla Europol till ett europeiskt FBI.

Inrätta ett europeiskt FBI

Terrorism och organiserad brottslighet som penningtvätt, narkotikasmuggling, internetbedrägerier samt människohandel har inga gränser, och därför kan inte enskilda länder tackla dessa problem på egen hand. Problemet tydliggörs i människors vardag när de utsätts för stölder och bostadsinbrott av ligor som härjar i hela Europa. Med anledning av detta vill Liberalerna utveckla Europol till ett europeiskt FBI.  Dagens polissamarbete är alldeles för svagt och vi föreslår omfattande reformer, bland annat att den gemensamma polisen ska vara operativ, kunna driva förundersökningar och utreda brott där flera länder är inblandade. Ett första steg mot bättre samordning är att Europol ges möjlighet att öppna kontor i EU-länderna, anställa lokalt behöriga poliser samt öka Europols analytiska kapacitet.

Gemensam underrättelsetjänst

För att stärka Europas beredskap i kampen mot internationell terrorism bör en polisiär underrättelsetjänst inrättas vid sidan om Europol. Den ska i ett första skede underlätta för medlemsländerna att utbyta känslig underrättelseinformation och vid behov kunna samordna aktioner mellan medlemsländernas underrättelsetjänster. Myndigheten ska ha ett nära samarbete med European Counter Terrorism Centre (ECTC) vid Europol.

Ladda hem som PDF