Se alla

Plast

Plast är ett miljöproblem på land, men kanske ett ännu större miljöhot för haven. Plast bryts ned till mikroplast, som tar sig in i näringskedjan och skadar människor, djur och natur. Vi måste samarbeta för att se till att all plast inom EU blir ska kunna återvinnas och att framtidens plaster bli mer hållbara.

Liberalerna vill:

  • Bindande målsättning om att all plast ska vara återvinningsbar till 2030.
  • Förbud mot engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast.
  • Ny EU-avgift baserad på den plast som inte återvinns i respektive medlemsland. Det kommer att driva på medlemsstaterna att öka återvinningstakten och vid behov bör nationella plastskatter införas.
  • Tydligare regler för utformningen av förpackningar på den inre marknaden som tar miljöhänsyn.
  • Satsa på forskning och innovation för miljö- och klimatvänliga alternativ till dagens plaster.
  • Få fram kostnadseffektiva metoder för plastinsamling från haven.
  • Stoppa EU-export av plastavfall till länder som inte återvinner avfallet på ett tillfredställande sätt.
Tillsammans mot plasten!

Plastanvändningen är både en resurs- och avfallsfråga. Plast som driver i våra hav känner inga landsgränser – därför är samarbete helt nödvändigt för att få bukt med problemet. EU ska driva på medlemsstaterna att börja återvinna mer och premiera miljövänliga alternativ. Det kan göras med hjälp av skatter, ett gemensamt system för pant av flaskor och aluminiumburkar, och politiska beslut med bindande målsättningar.

Forskning och innovation

Det finns idag plaster som har goda egenskaper och som är miljö- och klimatvänliga. Den moderna och innovativa komposterbara bioplasten ligger långt fram vad gäller hållbarhet och miljönytta i kontrast till de konventionella plasterna. En övergång från fossil råvara, till exempel olja och fossilgas, till bioråvara är bra för miljön och klimatet, och bidrar till minskad nedskräpning.

En EU-plastavgift – ökad miljöstyrning i EU-avgiften.

Vi vill se en ny EU-avgift på den plast som inte återvinns i varje medlemsland. Det ska kosta att smutsa ner. En sådan avgift skyndar på utvecklingen av återvinningen i varje medlemsland, och gör det också lönsamt att införa nationella plastskatter.

Engångsartiklar och förpackningar

EU bör på den inre marknaden arbeta för en ökad miljöhänsyn när det kommer till tillverkning och utformning av förpackningar. För detta behövs tydligare regler. Vidare vill Liberalerna att de ska skapas en bindande målsättning för medlemsstaterna om att all plast ska vara återvinningsbar senast 2030. När det kommer till engångsartiklar i plast stödjer Liberalerna ett förbud mot de varor som producerats av icke-återvinningsbart plast. Export av plastavfall utanför EU:s gränser måste förhindras om det inte går att försäkra sig om att det återvinns på rätt sätt.

Ladda hem som PDF