Se alla

Koldioxid

Grön liberal politik utgår från principen att förorenaren ska betala. När den som smutsar ner får betala mer, minskar utsläppen på sikt eftersom det blir mer lönsamt att satsa på utveckling och miljöförbättring.

Liberalerna vill:

  • Koldioxidskatt på EU-nivå
  • Förbättra och utöka handeln med utsläppsrätter
  • Stoppa subventioneringen till fossila bränslen
Gemensam koldioxidskatt

Liberalerna vill införa en europeisk koldioxidskatt, vilket skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att ställa om och minska utsläppen, från bland annat transportsektorn. Det skulle också bana vägen för ny innovation och grön teknik. Genom en sådan skatt kan EU även med trovärdighet trycka på att för få fler länder i världen att följa efter. Skatten ska på sikt tas in på EU-nivå och vara en intäkt till EU-budgeten. Som ett första steg bör en harmoniserad lägstanivå för koldioxidbeskattning i EU:s medlemsländer införas.

Utsläppsrättshandeln

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) utgör ryggraden för unionens nuvarande arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i Europa. Systemet behöver vidareutvecklas, så att flera av de sektorer som idag står utanför ETS på sikt införlivas i systemet. Samtidigt bör mängden tillgängliga utsläppsrätter kontinuerligt ses över och minskas. Handeln med utsläppsrätterna har inte fungerat tillräckligt effektivt då överskottet på utsläppsrätter leder till för låga priser och bristande klimatstyrning.

Slopade subventioner

Det är hög tid att vi i Europa ställer om vår ekonomi till fossilfria alternativ. Då är det inte rimligt att det runt om i Europa förekommer subventioner till fossila bränslen med upp till 1000 miljarder kronor per år. Fossila bränslen är ju en del av klimatproblemet och ska inte uppmuntras, utan minska. Vi vill på sikt se ett totalstopp för alla former av subventioner till fossila bränslen, på alla politiska nivåer inom EU.

Ladda hem som PDF