Se alla

Gränsskydd

Liberalerna vill:

  • Stärk EU:s yttre gräns med gemensam gränspolis
  • Länder som inte sköter sin gräns ska uteslutas ur Schengen
  • Försvara den fria rörligheten
Stärk EU:s yttre gräns

Under flyktingkrisen införde ett antal Schengenländer inre gränskontroller när det yttre gränsskyddet upplevdes som otillräckligt, något som utmanade EU:s inre marknad. För att stärka det yttre gränsskyddet har kraftiga ökningar i resurser och befogenheter tilldelats EU:s nya gränsskyddsmyndighet, där 10,000 nya gränsvakter har föreslagits som ett första steg. Liberalerna vill gå ett steg längre genom att EU på sikt tar över hela ansvaret för den yttre gränskontrollen, för att säkerställa att samma regler och rättssäkerhet gäller överallt. Gränsskyddsmyndigheten måste därför kraftigt försäkras och byggas ut.

Länder som inte sköter sin gräns ska uteslutas ur Schengen

Så länge gränsskyddet är nationellt ska länder som inte sköter sitt gränsskydd först och främst få hjälp av EU:s gemensamma gränspolis, men möjligheten som finns att tillfälligt suspendera dessa länder ur Schengensamarbetet bör aktivt nyttjas. Medlemsländer ska även kunna suspenderas ur Schengen om de avsiktligt bryter mot Dublinregelverket och inte ansvarar för asylsökande som befinner sig i landet.

Försvara den fria rörligheten

När riskerna för den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige är tillräckligt låga vill Liberalerna avskaffa de inre gränskontrollerna i Skåne. I det fall säkerhetsläget eller migrationsflödena skulle förändras måste beredskap finnas för att vid behov skyndsamt återinföra tillfälliga kontroller. Tillfälliga gränskontroller mellan Schengenländer är bekymmersamma om de tillåts pågå under lång tid. Den långsiktiga lösningen för att försvara den fria rörligheten i EU är att stärka den yttre gränsen.

Ladda hem som PDF