Se alla

Flyg

Det är positivt att människor kan resa, men flygets utsläpp måste minska. Flyget måste bära sina klimatkostnader precis på samma sätt som andra fordonsslag.

Liberalerna vill:

  • Europeisk flygskatt
  • Omförhandla internationella konventioner som hindrar beskattning
  • Effektivt utnyttjande av det europeiska flygrummet
Klimatsmart flygreglering, renare luft

Vi vill se en europeisk flygskatt. Även flyget måste bära sina klimatkostnader. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas på samma sätt som andra fordonsslag. Liberalerna vill införa en bränslebaserad flygskatt för resor inom och mellan EU-länder som tar sikte på flygets faktiska utsläpp.

Internationella konventioner och avtal

Chicagokonventionen förbjuder drivmedelsbeskattning och andra skatter på utrikes resor som korrelerar med bränsleförbrukning. Det medför att sådan beskattning inte är tillåten enligt vare sig EU:s energiskattedirektiv eller bilaterala luftfartsavtal baserade på Chicagokonventionen. Eftersom utsläppen till stor del kommer från internationellt flyg krävs det att stater samarbetar för att nå de klimatvinster som behövs och Chicagokonventionen bör därför omförhandlas för att driva på en utveckling mot mer bränslesnåla flygplan och minskade utsläpp från flygsektorn.

Europeiskt luftrum

Ett effektivt utnyttjande av det gemensamma europeiska luftrummet som leder till att så många flygplan som möjligt kan flyga kortast möjliga rutt skulle innebära stora miljö- och effektivitetsvinster. Även om mycket har åstadkommits blockeras tyvärr mycket av det nödvändiga arbetet som återstår av nationella särintressen. Vi vill att arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum färdigställs så snart som möjligt.

Ladda hem som PDF