Se alla

EU – bra för dig

Ibland frågar sig människor: Vad har EU någonsin gjort för mig? Vi har samlat ihop de tio viktigaste svaren. Det här har EU gjort för dig:

Liberalerna vill:

EU Flag waving against blue Sky

Vad har EU någonsin gjort för mig?

1. Skapat fred på din kontinent

Efter århundraden av krig och elände kunde vi de europeiska länderna skapa fred spå vår kontinent. EU har fått Nobels fredspris.

2. Förenklat för dig som vill bo, plugga och jobba utomlands

EU-medborgare har rätt att bo och jobba var de vill i hela unionen, och få samma behandling som andra i det land de flyttat till. Det har också blivit betydligt enklare att studera på universitet i resten av Europa.

3. Billigare och fler valmöjligheter

Den gemensamma inre marknaden är grunden i EU-samarbetet: friheten att köpa och sälja varor och tjänster utan dyra tullavgifter. Det har gjort människor rikare och gett oss fler valmöjligheter. EU:s handelsavtal med omvärlden gör det också billigare och enklare för både privatpersoner och företag att handla med andra länder.

4. Enklare och billigare att resa

Du kan lämna passet hemma, och som EU-medborgare slipper du långa köer till kontroller på flygplatser och tågstationer. Gemensamma regleringar på flyg har gjort att du kan känna sig säker på din flygresa – oavsett om flygbolaget är svenskt, grekiskt eller irländskt. Samtidigt har priserna blivit lägre.

5. Billigare att prata, sms:a och surfa

EU har gjort de europeiska telefonmarknaderna friare, och då har priserna fallit – bra för oss konsumenter. Internationella telefonsamtal har fallit med 80 procent under de senaste 30 åren. Och sedan roamingavgifterna slopades kan du surfa i hela Europa till samma pris som hemma.

6. Fri rörlighet även för film och serier

EU har bestämt att de betaltjänster du har tillgång till i Sverige, ska du också ha tillgång till när du är i ett annat EU-land. Inga problem längre att kolla serier på semestern alltså.

7. Fler får sina mänskliga rättigheter respekterade

De länder som vill gå med i unionen måste respektera vissa universella rättigheter. Tack vare det kravet utvecklas fler älnder i demokratisk riktning. Och vi är många som kan säga ifrån när det går åt fel håll.

8. Förbättrat miljön

Tack vare förhandlingar och regler på EU-nivå har Europas luft och vattendrag blivit renare. EU har förbjudit onödiga plastprodukter, och tar snart fler steg för att få bort plasten från naturen.

9. Enklare att få vård i hela Europa

Tack vare EU-samarbetet har det blivit lättare att få vård för den som blir sjuk på semesterresan. Dessutom kan den som fastnar i en vårdkö i Sverige söka hjälp i något annat EU-land och snabbare få rätt behandling.

10. Sänkt matpriserna

Sedan vi gick med i EU har svenskar fått betydligt högre levnadsstandard. Dessutom har maten blivit rejält billigare eftersom priserna anpassas till de andra medlemsländerna.

Ladda hem som PDF