Se alla

Digitala rättigheter

Skyddet för människors integritet ska vara starkt. Samtidigt är det ibland nödvändigt att väga integritetsskyddet mot andra intressen, som vid brottsbekämpning. Integritetsfrågan kan därför inte lösas en gång för alla, utan diskussionen måste vara levande.

Liberalerna vill:

  • Nya EU-förslag ska analyseras ur ett integritetsperspektiv
  • Införa EU-stadga som skyddar medborgarnas digitala rättigheter.
EU-förslag

Samtliga nya EU-förslag ska analyseras ur ett integritetsperspektiv. Åtgärder på EU-nivå som inskränker den personliga integriteten får endast vidtas om ett motstående intresse uppenbart väger tyngre, samt att åtgärden är nödvändig och effektiv.

EU-stadga

För att värna medborgarnas rätt till yttrandefrihet, möjlighet till kreativt skapande och entreprenörskap vill vi se en europeisk stadga som skyddar medborgarnas digitala rättigheter. Stadgan ska säkerställa grundläggande rättigheter både gentemot det offentliga och stora kommersiella aktörer i den digitala miljön. Internet ska inte vara en oreglerad arena, men regleringarna som ställs upp ska vara nödvändiga, proportionella och de ska främja kreativitet och den breda allmänhetens intressen.

Ladda hem som PDF