Se alla

Dataskydd

Liberalerna vill:

  • Noggrann uppföljning av GDPR
  • Internationella avtal med länder utanför EU om dataskydd
Värna dataskyddet

Vi lever i en värld där våra personuppgifter i allt större utsträckning kommersialiseras. En ny dataskyddsförordning (GDPR) har antagits som gäller för hela EU och som ska säkra att alla får bättre kontroll över hur deras personuppgifter används. Att regleringen skapades är bara första steget, nu kommer det att vara helt centralt att noggrant följa upp hur denna lagstiftning genomförs i praktiken.

Internationella avtal

Avtal om dataskydd förhandlas mellan EU och länder som USA och Japan, och i nya frihandelsavtal ingår viktiga regler för att möjliggöra dataflöden. GDPR innehåller reglering som säger att samma skyddsnivå som gäller för personuppgifter inom unionens gränser, även ska gälla för dem vars personuppgifter överförs till ett land utanför EU. Därför är viktigt att EU:s höga skyddsnivå för personuppgifter gäller även för frihandelsavtalen och att skyddet i så stor utsträckning som möjligt utvecklas till globala standarder.

Ladda hem som PDF