Se alla

Åklagarmyndighet

Liberalerna vill:

  • Sverige med i EU:s åklagarmyndighet
  • Inga EU-stöd utan tillräckligt arbete mot korruption och missbruk
  • Bekämpa korruption i EU-länderna
Sverige ska ansluta sig till den Europeiska åklagarmyndigheten

EU behöver en gemensam åklagarmyndighet med rätt att bedriva förundersökningar och beordra spaning och tillslag i flera länder samtidigt. Ett första steg är den åklagarmyndighet, som beräknas vara i full drift 2021, rätt att utreda brott mot EU:s finansiella intressen. En tydlig majoritet i riksdagen har tyvärr valt att Sverige tillsammans med ett fåtal andra länder ska stå utanför. Liberalerna vill att Sverige omgående ska ansluta sig till den europeiska åklagarmyndigheten och driva på för att den även ska kunna hantera terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet.

EU-stöd endast till dem som bekämpar korruption och missbruk

EU:s åklagarmyndighet skapades med uppgift att motverka korruption och missbruk av EU-medel. Åklagarmyndigheten är ett fördjupat samarbete som Sverige, Ungern och Polen har valt att ställa sig utanför. Det är inte heller rimligt att något medlemsland tar emot EU-stöd om det inte är villigt att utsätta sig för den tuffa granskning som medlemskap i EU:s åklagarmyndighet innebär. Således bör utbetalningar av regionalstöd hållas inne för länder som varken är medlemmar i den gemensamma åklagarmyndigheten eller kan visa att de själva har ett minst lika effektivt arbete mot korruption och missbruk av EU-medel.

Ett europeiskt motarbetande mot korruption

Vi måste kunna lita på att polis och rättsväsendet i medlemsländerna är fria från korruption och att såväl brottslingar som brottsoffer får korrekt behandling. Vi menar att EU måste fortsätta och utvidga arbetet mot korruption.

Ladda hem som PDF