Se alla

Etikett: Miljö

Segelbåt ute i svenska västkusts-skärgården
16 juli 2015

Havsmiljö

Haven är vårt ansvar och vi ska ta hand om dem. Fiskbestånden ska vara livskraftiga. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Kvoter ska…

Brunpälsad välvårdad tacka i närbild
16 juli 2015

Djurskydd

Djurhållning innebär ett stort ansvar. Djuren ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. All djurhållning måste garantera djuren ett värdigt liv och en…

24 juni 2015

Energi

En pålitlig energiförsörjning är grunden för vårt moderna samhälle. Energi måste finnas när och där den behövs. Energianvändningen får inte skada klimatet. Olja, kol…