Ålder: 47 år 

Bostadsort: Stockholm, Amman

Yrke: Jurist och diplomat

Intressen: Vara med familjen och vännerna. Politik och samällsengagemang har alltid fått ta mycket tid. När jag är ledig vill jag resa, se nya platser och möta nya kulturer. Gillar också sport och läsning.

Varför vill du bli partiledare, och hur kommer du att leda partiet?

Jag kandiderar eftersom jag är övertygad om att det behövs ett starkt socialliberalt parti som tar ansvar för Sverige. Det kommer att ta tid att nå dit – jag ser inte möjligheten till några snabba klipp i opinionen. Men om vi utgår från de samhällsproblem som våra väljare möter och ger tydliga liberala svar är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna ena och stärka vårt parti. Det ledarskap jag vill stå för ska handla om att skapa en tro på framtiden och vara inkluderande – vi behöver i Liberalerna bygga ett lag för att kunna forma svar på de frågor liberala väljare ställer. 

Pressbild

Presskontakt: Rasmus Jonlund, 073-654 54 80

Följ, ställ frågor och skicka meddelanden till mig på Facebook, Instagram och Twitter.

Vilka är Sveriges stora utmaningar och vilka är de liberala svaren?

Där friheten är som minst ska liberalismens ansträngningar vara som störst. För att allas livschanser tas tillvara krävs en politik som är lika orädd för tillväxtpolitik som för välfärdssatsningar. Där mer av marknadsliberala ekonomiska reformer skapar utrymme för mer av socialliberala reformer för frihet och social rörlighet. Ett land där vi har ett världsledande företagsklimat och den vassaste klimatpolitiken, där en kunskapsskola ger alla barn och unga chansen att lyckas, där rättsstaten fungerar för alla samt där det lönar att anstränga och utbilda sig så att vi har råd med en stark välfärd. 

Varför finns Liberalerna?

Liberalerna behövs som politisk kraft i Sverige för att ta ansvar för att utveckla Sverige. Vi behöver tillsammans inom Liberalerna formulera idéer som på område för område bidrar till att bygga Sverige starkare. Vägen framåt för Liberalerna kan inte börja någon annanstans än i de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför. 

Beskriv Liberalerna om fem år.

Liberalerna är då ett parti som förändrats, enats och som fungerar som ett lag. Vi har återskapat förtroendet mellan oss aktiva liberaler och vi ser inte våra partikamrater som våra motståndare. Vi är ett parti som fokuserar på att lösa riktiga samhällsproblem istället för att jaga snabba politiska poänger. Vi har jobbat långsiktigt för att öka och bygga ett stabilt förtroende istället för att ständigt jaga den fråga som ska ge oss ett nytt succéval.