JanB201604_7b

Min mamma kom som krigsflykting till Sverige under andra världskriget. Hon flydde undan nazismen. Hennes längtan till frihet blev startpunkten för mitt politiska engagemang.

Jag vill att alla människor ska ha frihet att forma sitt eget liv efter sina egna drömmar. Liberalismen utgår ifrån individen, vi tror på människan och hennes förmåga att stå på egna ben. Samhället har ett ansvar för att underlätta för människor att nå sina mål och sina drömmar, men också för att stötta människan när hon är som svagast.

Därför är jag liberal

  • Frihet. Alla människor är olika och ska ha friheten att utforma sitt liv efter sina egna drömmar.
  • Livschanser. Politiken ska hjälpa till att skapa möjligheter för alla. Vi har olika förutsättningar men ska ha samma chanser.
  • Ansvar. Vi har ansvar både för oss själva och varandra.

 

”Mammas längtan efter frihet gjorde mig liberal.”

Jan Björklund

Liberalism ger livschanser

Min framtid började på Parkskolan i Skene, där Margareta gav mig det viktigaste en lärare kan ge – hon öppnade nya dörrar för oss textilarbetarungar. Jag vill ge samma chans till alla som växer upp i Sverige, det är därför jag brinner för skolan.

Jobb är en biljett till framtiden i ett liberalt samhälle. Genom jobb blir människor självständiga och kan stå på egna ben. Det är därför liberaler är så besjälade av att människor ska ha ett arbete. Samhället har också ansvar för att hjälpa människor när de inte kan stå på egna ben. Jobb och skola är grunden i ett socialliberalt samhälle.