Liberalerna presenterar ytterligare ekonomiskt pandemipaket

Under gårdagen höll Liberalerna, Centerpartiet och regeringspartierna en pressträff gällande ytterligare ekonomiska åtgärder under denna ovissa tid. Det ekonomiska stöd som presenterades, anses vitalt för att hindra ytterligare spridning av viruset. Dessa åtgärder är förlängningar och vidareutvecklingar av redan existerande insatser. De allra viktigaste av dessa är:

• Höjt tak i a-kassan från dag 101.

• Förlängd ersättning för första sjukdagen.

• Fortsatt slopat krav på läkarintyg vid sjukskrivning.

• Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras.

• Fortsatt kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro.

Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas bli 15 miljarder kronor. Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson (L) menar att detta är direkt nödvändigt:

–  Kostsamma åtgärder idag kan rädda Sverige från än mer kostsamma åtgärder imorgon.

Läs mer på  DN