På en pressträff presenterade idag Liberalernas Mats Persson, tillsammans med regeringen och C, ett så kallat omsättningsstöd för svenska företag. Coronakrisen har slagit hårt mot svenska företag och nu kommer staten gå in och täcka upp för fasta kostnader. Totalt omfattar omsättningsstödet 39 miljarder kronor till svenska företag.

 – Liberalerna har drivit på för att få på plats ett direktstöd till företagen. Det finns företag och branscher som har tappat mer än hälften av sin omsättning på några veckor. I flera fall till följd av politiska beslut för att minska smittspridning. Det är alltså inte företagare som har levt över sina tillgångar eller agerat för riskfyllt. Det är människor som ser sina livsverk gå i kras på grund av ett virus, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna. 

 Rent konkret kan direktstödet till exempel användas för att täcka upp leasingkostnader för en kopiator eller en bil som används i företaget. Det vill säga – stödet används för att stötta svenska företag med fasta kostnader som ej är föränderliga, trots pandemin. Till detta räknas även hyreskostnader. Företag kommer ha rätt att söka stöd för den hyreskostnad som de betalar netto, efter eventuell hyresnedsättning. 

 – Dagens besked är oerhört viktigt för svenska företag. Ett direktstöd till svenska företag på 39 miljarder är helt unikt, men situationen kräver inget annat. Om Sverige ska kunna vara främst i omstarten efter Corona-krisen krävs det att våra företag överlever och är konkurrenskraftiga. Förslaget idag kommer tillsammans med tidigare förslag om korttidspermittering, hyresstöd, uppskov på skatten och nedsatta arbetsgivaravgifter ge företagen möjlighet att överleva krisen, säger Mats Persson.

Företag kommer kunna söka omsättningsstöd för det tapp de haft under mars och april månad. Stödet ska vara på plats och betalas ut senast 1 juli, gälla under två månaders tid och uppgå till totalt 39 miljarder. Det kommer gå att söka för företag som tappat mer än 30 procent av deras omsättning. Företagens fasta kostnader ska kunna subventioneras upp till 75 procent med anledning av deras omsättningstapp.