[email protected]

Pressekreterare
Linda Aziz
+32 2 28 38622
[email protected]

Om Cecilia

Cecilia Wikström är Europarlamentariker för Liberalerna. Cecilia är ordförande i utskottet för framställningar, ledamot och gruppledare i utskottet för medborgerliga fri-och rättigheter samt ledamot i utskottet för rättsliga frågor . Cecilia sitter även i parlamentets tvärpolitiska grupp för funktionshindrade.

Våren 2013 blev Cecilia utsedd att representera den liberala gruppen i den förhandlingsdelegation som kommer att förhandla fram ett nytt avtal mellan Europaparlamentet och övriga institutioner om hur parlamentet ska få tillgång till hemligstämplade dokument kopplade till den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.