29 maj 2015

Inrätta ett svenskt veterancentrum

FP: Samla expertis för att ingen veteran ska falla mellan stolarna. Det stora flertalet soldater som genomför skarpa insatser i främmande land stärks av sina erfarenheter. Men det finns också exempel på motsatsen. Män och kvinnor som härjas av sina upplevelser, som sluter sig och helt enkelt inte orkar med. För dem är inte den…

28 maj 2015

Moskva ska inte styra över vår säkerhetspolitik

”Putin vill inget hellre höra än att Sverige ska avstå från samarbete med Nato av hänsyn till Ryssland. Då är det ju nämligen inte Sverige och det svenska folket som ensamt väljer sin säkerhetspolitiska väg, utan också Moskva”, skriver Allan Widman (FP). I en bisats i sin artikel på SVT Opinion nämner Sven Hirdman Rysslands…

27 maj 2015

Inför skatterabatt för dem över 64 år

För att öka drivkraften att arbeta högre upp i åldrarna föreslår Liberalerna att det införs en skatterabatt för den som är 64 och äldre, skriver Mats Persson (FP) och Barbro Westerholm (FP). Att kunna arbeta längre upp i åldrarna handlar om frihet, om möjligheten till en bättre inkomst och en känsla av att man har…

13 maj 2015

Ökning av kolkraft när Tyskland lägger ned kärnkraften

Onsdagen den 13 maj besökte Maria Weimer, energipolitisk talesperson för Liberalerna och tillika ledamot i Energikommission, Vattenfalls dagbrott Welzow Süd. Gruvan förser dagligen kraftverket Schwarze Pumpe med kol. – Nu när Tyskland bygger ut vindkraften behövs mer reglerkraft för de dagar det inte blåser. Kolkraften har kommit att spela en sådan roll. Erfarenheterna från Tysklands…

12 maj 2015

Marit Paulsens nya EU-lag ska förändra all uppfödning

EU:s nya och första gemensamma djurhälsolag är den första lagen inom EU som ser sambandet mellan djurskydd, djurhälsa och folkhälsa – ”One health approach”. – Äntligen blir det möjligt att stoppa användning av antibiotika som ett ”paraply” för att dölja dålig djurhållning. I det arbetet har jag haft god hjälp av WHO som flaggat upp…

8 maj 2015

Fredrik Malm: Välkomnar Moderaternas förslag till stärkt jobblinje i integrationspolitiken

Fredrik Malm, Liberalernas integrationspolitiske talesperson med anledning av Moderaternas integrationsförslag: – Det är bra att alla allianspartier nu förnyar sin integrationspolitik. En del av Moderaternas förslag, såsom stärkt jobblinje med till exempel förbättrad SFI och lärlingsanställningar, ligger också i linje med förslag som Liberalerna tidigare presenterat. Vi måste vända på alla stenar för att snabbare…

6 maj 2015

Weimer (FP): Politiskt färgat beslut att stänga Ringhals

  Idag besökte Liberalernas energipolitiska talesperson och tillika ledamot i Energikommissionen Maria Weimer de nedläggningshotade reaktorerna vid Ringhals kärnkraftverk. – Vi tror på kärnkraftens roll i Sveriges framtida energimix. Idag har vi en nästan en 100 % koldioxidfri elproduktion, vi vill inte se beslut som riskerar att öka våra utsläpp. Det finns en mycket tydlig…

30 april 2015

Liberalerna säger nej till höjd skatt på solenergi

Den rödgröna regeringen föreslår höjd skatt på förnybar energi vilket är djupt olyckligt. Det sänder minst sagt märkliga signaler. Liberalerna vill inte bestraffa koldioxidfria energikällor utan istället rikta fokus på att minska vårt beroende av fossila energikällor. Solenergi ska inte bestraffas med höjd skatt. – Vi måste minska användandet av fossila bränslen. Målet ska vara…

28 april 2015

Försvara Sverige – försvara jobben

Idag presenterade Jan Björklund och Erik Ullenhag innehållet i Liberalernas ekonomiska vårmotion som svar på regeringens vårproposition. Efter åtta år med stora strukturreformer och avvägda skattesänkningar för fler jobb, förbereder regeringen nu istället återställare och breda skattehöjningar på anställda och de företag som vill anställa. Liberalerna väljer en annan väg. I vår budget lägger vi…

28 april 2015

Miljöskatter ger mer till försvaret

I vår vårbudget tillför vi försvaret cirka två miljarder kronor redan nästa år. Vi finansierar våra reformer i huvudsak genom att höja miljö- och klimatskatter och besparingar på myndighetssidan. Det skriver Liberalernas Jan Björklund och Erik Ullenhag. På tisdagen presenterar Liberalerna vår vårbudget. Den är ett svar på en vårproposition från regeringen som för Sverige…

27 april 2015

Förslag för att lösa boendesituationen för nyanlända och asylsökande

På grund av krig och förföljelse i världen, såsom inbördeskriget i Syrien och IS barbariska brott, flyr människor för sina liv. Fler än tidigare söker skydd i vårt land och vi behöver förbättra integrationspolitiken. Liberalerna arbetar aktivt med att finna långsiktiga politiska lösningar. Olika områden kommer successivt att gås igenom. Gruppen består av: Fredrik Malm,…

25 april 2015

Det är dags för liberal kraftsamling!

  Liberaler, Besvikelse. Det är så vi känner över höstens valresultat. Jag är besviken. Ni är besvikna. Vi är besvikna för att våra liberala idéer inte fick det genomslag som vi hade hoppats på. Valanalysgruppens förklaring till valförlusten är några viktiga punkter att nu ha med sig; För det första åtta år i regering. Att…
1 62 63 64 65 66 70