28 april 2015

Försvara Sverige – försvara jobben

Idag presenterade Jan Björklund och Erik Ullenhag innehållet i Liberalernas ekonomiska vårmotion som svar på regeringens vårproposition. Efter åtta år med stora strukturreformer och avvägda skattesänkningar för fler jobb, förbereder regeringen nu istället återställare och breda skattehöjningar på anställda och de företag som vill anställa. Liberalerna väljer en annan väg. I vår budget lägger vi…

28 april 2015

Miljöskatter ger mer till försvaret

I vår vårbudget tillför vi försvaret cirka två miljarder kronor redan nästa år. Vi finansierar våra reformer i huvudsak genom att höja miljö- och klimatskatter och besparingar på myndighetssidan. Det skriver Liberalernas Jan Björklund och Erik Ullenhag. På tisdagen presenterar Liberalerna vår vårbudget. Den är ett svar på en vårproposition från regeringen som för Sverige…

27 april 2015

Förslag för att lösa boendesituationen för nyanlända och asylsökande

På grund av krig och förföljelse i världen, såsom inbördeskriget i Syrien och IS barbariska brott, flyr människor för sina liv. Fler än tidigare söker skydd i vårt land och vi behöver förbättra integrationspolitiken. Liberalerna arbetar aktivt med att finna långsiktiga politiska lösningar. Olika områden kommer successivt att gås igenom. Gruppen består av: Fredrik Malm,…

25 april 2015

Det är dags för liberal kraftsamling!

  Liberaler, Besvikelse. Det är så vi känner över höstens valresultat. Jag är besviken. Ni är besvikna. Vi är besvikna för att våra liberala idéer inte fick det genomslag som vi hade hoppats på. Valanalysgruppens förklaring till valförlusten är några viktiga punkter att nu ha med sig; För det första åtta år i regering. Att…

25 april 2015

Bättre RUT för 100 000 äldre

Liberalerna kommer i vårbudgeten föreslå att subventionsgraden för RUT höjs från 50 procent till 75 procent för alla som vid årets ingång fyllt 80 år. Kostnaden för en timmes städning i hemmet kommer då vara ca 100 kr. Reformen är planerad att genomföras från och med den 1 januari 2016 och kostnaden är 100 miljoner…

25 april 2015

Liberalerna föreslår en laga-mat-garanti i hemtjänsten

Under Liberalernas Liberala Riksmöte i Västerås presenterade idag partiledare Jan Björklund och ordförande i Liberalernas arbetsgrupp för årsrika Barbro Westerholm en rapport med förslag om en laga-mat-garanti inom hemtjänsten. Garantin kommer finnas med i Liberalernas vårbudget. Måltiden är det mest centrala i många äldres vardag. Att få känna doften av riktig matlagning i det egna…

18 april 2015

Pengar bör gå till byar i Rumänien

Vi måste hitta en politik så att färre söker sig hit för att hamna i tiggeriets misär. Grundproblemen måste angripas, men i stället planeras för insatser som kan leda till att fler söker sig hit, skriver Erik Ullenhag (FP) och Tina Acketoft (FP). Under valrörelsen var tiggarna en av de frågor som diskuterades allra mest…

14 april 2015

Ett svek mot jobben

Regeringen har idag presenterat sin vårproposition och vårändringsbudget. Tillsammans med de förslag som remitterats och väntas i höstbudgeten höjer regeringen nu skatterna med 34 miljarder kronor. Konjunkturinstitutets bedömning är att de åtgärder som nu återkommer sammantaget kommer leda till högre arbetslöshet i Sverige. – Budgeten är ett svek mot jobben. Inte på 20 år har…

8 april 2015

Alliansen kommer att lägga fram fyra skilda budgetmotioner

Besked från oppositionen. Allianspartierna kommer att lägga fram fyra skilda ­budgetmotioner både i vår och i höst. Vi ska hedra decemberöverenskommelsen, men vi ­kommer inte att acceptera ett ensidigt agerande om överskottsmålet från ­regeringen, skriver Allianspartiernas partisekreterare. Alliansens partier har i gemen­samma valmanifest och budgetar i nära tio år visat att vi både kan och…

1 april 2015

Regeringens förslag om ett kommunalt veto mot friskolor är oacceptabelt

Jan Björklund anser att ett införande av ett kommunalt veto mot friskolor kraftigt kommer att minska föräldrars valfrihet i Sverige. Han kallar regeringens förslag för oacceptabelt. – Dessutom är det ett tydligt brott mot den friskoleöverenskommelse som vi gjort mellan partierna, säger han till SVT Nyheter. Se inslaget: http://www.svt.se/nyheter/jan-bjorklund-oacceptabelt

1 april 2015

Intervju med Barbro Westerholm

Jag har valt att ha en liten arbetsgrupp med representation från olika landsändar och glesbygd samt tätort. Det är många fler som anmält intresse för att vara med i arbetsgruppen. För dem skapar jag ett nätverk som tillsammans med länsansvariga för Liberala Seniorer blir idégivare och bollplank. Jag hoppas också på inspel från LUF, Liberala…

30 mars 2015

Björklund om regeringens satsning: ”Komiskt”

Regeringen satsar två miljarder kronor på fler lärare i lågstadiet och fler platser på lärarutbildningen. ”Komiskt”, säger FP-ledaren Jan Björklund om satsningen, som han säger redan pågår eftersom den fanns med i Alliansens budget som riksdagen klubbade före jul. Läs mer: http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-om-regeringens-satsning-komiskt/
1 61 62 63 64 65 68