25 mars 2020

Nyamko Sabuni: Nu inför vi ett nytt krispaket för småföretagen

Under onsdagen presenterade Liberalerna ett krispaket för svenska småföretagare. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen. – Från politikens sida måste vi göra allt som står i vår makt för att mildra. Det handlar både om att stärka likviditet så det finns pengar här och nu och att sänka företagens kostnader, säger…

20 mars 2020

Mats Persson: Ytterligare åtgärder för småföretagarna

Idag presenterade Liberalerna, regeringen och Centerpartiet ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag. Almi Företagspartner får 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Det ger Almi bättre förutsättningar att möta behoven hos de företag som drabbas hårt av coronavirusets utbrott. Svensk…

20 mars 2020

CHRISTER NYLANDER: En miljard i akut stöd till kulturen och idrotten

Under fredagen presenterade Christer Nylander (L), ordförande i kulturutskottet, och kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) ett stöd på totalt en miljard kronor till kulturen och idrotten. Stödet är framförhandlat mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringspartierna. Situationen med Coronaviruset har fått stora stora konsekvenser för kultur- och idrottssektorn precis som för samhället i stort. Sedan tidigare…

17 mars 2020

Förändringar i riksdagens arbetssätt på grund av covid-19

Samtliga riksdagspartier har enats om att genomföra förändringar i riksdagens arbetssätt till följd av covid-19. Förändringarna syftar till att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även vid den händelse att ett större antal riksdagsledamöter är förhindrade från att delta i riksdagsarbetet. Endast 55 ledamöter kommer under den överenskomna tiden att delta i beslut i riksdagens…

16 mars 2020

INTERVJU MATS PERSSON: Nu inför vi Nordens största krispaket

Vi har pratat med Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna angående det krispaket som Liberalerna, tillsammans med regeringen och Centerpartiet, presenterade under måndagen. Vad har ni presenterat idag?  – Idag har vi presenterat ett krispaket för att säkra svenska jobb. Det här är ett steg för att undvika att människor blir av med jobbet och…

16 mars 2020

Krispaket för svenska jobb och företag

Liberalerna har tillsammans med regeringen och Centerpartiet under måndagen presenterat förslag till ett nytt krispaket med anledning av Coronaviruset. Krispaketet kan beroende på hur situationen utvecklas, komma att omfatta över 300 miljarder kronor. – Det här är ett viktigt besked för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet och är större än våra grannländers insatser,…

13 mars 2020

Nyamko Sabuni träffar näringslivet med anledning av Coronaviruset

Coronaviruset har fått stor inverkan på den globala ekonomin och skapat oro på de internationella marknaderna. Effekterna av Coronaviruset spridning märks också tydligt bland svenska företag. Nyamko Sabuni träffar företrädare för näringslivet och fackliga organisationer för att bli uppdaterad om situationen inom deras specifika branscher och lyssnar in vilken typ av åtgärder de anser skulle…
1 2 3