[email protected] 070 671 0388

Presstjänst
070-854 90 20

Pressbilder

Följ Barbro:

Hemsida

Facebook

Jag är inte en ålder

 

2018 var vi fler årsrika än någonsin i Sverige. Det kommer att märkas i vår politik. Liberal politik för äldre handlar om att öka årsrika människors självständighet och egenmakt. Vi ska bli bemötta som de individer vi är, och inte utifrån var eller vilket år vi föddes. Ålder är inte ett mått på människors förmågor, kompetens eller behov. Läs gärna mer i Liberalernas program för årsrika.

Vem är jag

Vem är du?
Jag är andra generationens stockholmare, läkare med erfarenhet av forskning, att vara tjänsteman i läkemedelskontroll, socialstyrelse och Apoteket AB, ledamot och ordförande i styrelser och utredningar, ordförande i Friluftsfrämjandet och  Sveriges Pensionärsförbund, vice ordförande i Världshälsoorganisationens (WHO) styrelse
 
Varför engagerade du dig i politiken från första början?
Under min tid som generaldirektör för Socialstyrelsen blev jag politiskt väckt. Det var så många frågor inom socialpolitikens område där jag som myndighetsföreträdare inte blev lyssnad till och som jag ville driva politiskt.
 
Vilken är den största politska utmaningen som Sverige står inför kopplat till årsrika? 
Att bekämpa den ålderism, de fördomar som finns mot årsrika personer och som leder till åldersdiskriminering inom samhällets alla sektorer
 
Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?
Att undanröja de hinder som ligger i vägen för människor att inom samhällets alla områden förverkliga sina drömmar så länge de inte skadar någon annans frihet
 

Det här vill jag:

Förutom den ofrivilliga ensamheten bland äldre prioriterar jag tre områden:

1. Vi ska ses som en tillgång i arbetslivet. Åldersrätten för att stanna kvar i arbetslivet bör höjas till 71 år. Skattesystemet ska gynna den som förlänger arbetslivet.

2. Årsrika ska bo bra. Det behövs fler lägenheter i vård- och omsorgsboenden. Reavinstskatten bör sänkas och bostadstilläggen höjas.

3. Äldre ska ha makten över omsorgen. Du ska själv få välja hemtjänstföretag och äldreboende. Kommuner ska erbjuda hemtjänst utan biståndsprövning. Det är användarens önskemål som ska styra, fyrkantiga regelböcker.

Läs mer om Liberalernas politik för årsrika