Följ Barbro:

Hemsida

Facebook

Jag är inte en ålder

 

2018 är vi fler årsrika än någonsin i Sverige. Det kommer att märkas i vår politik. Liberal politik för äldre handlar om att öka årsrika människors självständighet och egenmakt. Vi ska bli bemötta som de individer vi är, och inte utifrån var eller vilket år vi föddes. Ålder är inte ett mått på människors förmågor, kompetens eller behov. Läs gärna mer i Liberalernas program för årsrika.

Den ofrivilliga ensamheten

Två av tre personer över 60 år bor ensamma. Sju av tio upplever ensamhet på äldreboenden. Ensamheten kan leda till depression och även fysiska problem som minskad motståndskraft mot smittor och fysisk smärta. Ensamma människor söker oftare sjukvård

För många slutar livet i ensamhet. Bortglömd i sin lägenhet. Eller, som en av fem patienter, ensam död på sjukhus.

I vårt Sverige ska ingen behöva dö ensam. Lagen behöver ändras så att alla som önskar garanteras mänsklig närvaro i livets slutskede.

Det behöver byggas flera lägenheter i trygghetsboende och kollektivhus. Äldre ska kunna flytta utan att bli av med sin ekonomiska trygghet i flyttskatt. Det civilsamhället ska stärkas. Det kan ske genom till exempel avdragsrätt för gåvor, och partnerskap med den offentliga vården och omsorgen.

Det här vill jag:

Förutom den ofrivilliga ensamheten bland äldre prioriterar jag tre områden:

1. Vi ska ses som en tillgång i arbetslivet. Åldersrätten för att stanna kvar i arbetslivet bör höjas till 71 år. Skattesystemet ska gynna den som förlänger arbetslivet.

2. Årsrika ska bo bra. Det behövs fler lägenheter i vård- och omsorgsboenden. Reavinstskatten bör sänkas och bostadstilläggen höjas.

3. Äldre ska ha makten över omsorgen. Du ska själv få välja hemtjänstföretag och äldreboende. Kommuner ska erbjuda hemtjänst utan biståndsprövning. Det är användarens önskemål som ska styra, fyrkantiga regelböcker.

Läs mer om Liberalernas politik för årsrika